Medkulturna vzgoja v šoli: izhodišča in smernice

Cilj priloženega dokumenta je izpostaviti izhodišča, ki so temelj medkulturne vzgoje v izobraževalnem procesu, in začrtati smernice, ki bi služile pri uresničevanju dejavnosti, predvidene za vsak posamezen delovni sklop projekta.

 

 

 

več

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.