08/11/2013

Predavanja in delavnica na Gimnaziji Piran (WP4)

V četrtek, 7. 11. 2013, in v petek, 8. 11. 2013, je za dijakinje in dijake treh razredov 3. letnika Gimnazije Piran izvedla Marijanca Ajša Vižintin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU tri predavanja z delavnicami. Dijakom in dijakinjam je v prvi uri predstavila projekt Eduka in njegove cilje. V drugi šolski uri je z njimi izvedla eno od delavnic, ki bodo kmalu izšle tudi v priročniku z naslovom »Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih«: naslovi delavnic: Več jezikov znaš, več veljaš; Podobe večjezične in večkulturne Slovenije v književnosti; Integracija/Vključevanje kot dvosmerni proces. Za organizacijo in prijazen sprejem se zahvaljujemo učiteljici Alenki Ceglar.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.