06/12/2013

Predavanja na Gimnaziji J. Vega Idrija (WP4)

V četrtek in petek, 5. in 6. 12. 2013, je na Gimnaziji Jurija Vege Idrija izvedla Marijanca Ajša Vižintin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU štiri predavanja o projektu Eduka in vključevanju priseljencev. Dijakinje in dijaki programov gimnazija, mehanik operater in strojni tehnik so aktivno sodelovali pri izvedbi delavnic iz priročnika Eduka z naslovom »Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih/Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi«, in sicer: Priseljenci prispevajo k razvoju družbe; Več jezikov znaš, več veljaš; Podobe večjezične in večkulturne Slovenije v književnosti; Identiteta: spreminjajoča se in mnogoplastna. Učiteljicam Romani Kokošar, Maji Justin Jerman, Silvi Uršič in učitelju Juriju Drevu se zahvaljujemo za sodelovanje na delavnicah, učiteljici Nataši Bogataj in ravnatelju Borutu Hvalcu pa za organizacijo in prijazen sprejem. Na slikah med predstavitvijo.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.