06/12/2013

Predstavitev uslužbencem Ministrstva Republike Slovenije za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (WP4)

V petek 6. decembra je 56 uslužbencev Ministrstva Republike Slovenije za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo obiskalo tržaško mestno središče in pobliže spoznalo tu živečo slovensko narodno skupnost. Gostovanje je priredil Slovenski dijaški dom Srečka Kosovela, na katerem sedežu se je tudi odvijal uvodni sprejem. V poznih jutranjih urah so se gostje podali v Gregorčičevo dvorano, kjer sta jih pričakovala sodelavca Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) Štefan Čok in Marianna Kosic. Slednja sta s pomočjo multimedijskih pripomočkov poskrbela za predstavitev razvejane stvarnosti, ki označuje slovensko prisotnost v Furlaniji Julijski krajini. V predavanju sta orisala bodisi zgodovinski razvoj, bodisi sodobni položaj slovenske narodne skupnosti, posebno pozornost pa sta namenila analizi zaščitne zakonodaje, šolskega sistema, družbeno-politične organiziranosti in slovenske medijske prisotnosti. Uslužbencem Ministrstva sta podarila tudi publikacijo o manjšinskih skupnostih v slovensko-italijanskem obmejnem prostoru, ki je bila pred kratkim izdana v okviru projekta čezmejnega EDUKA – Vzgajati k različnosti (www.eduka-itaslo.eu). Po predstavitvi so se gostje znova podali v prostore Dijaškega doma, kjer jih je čakala pogostitev in družabnost. Popoldne so nato obiskali še prostore Slovenskega stalnega gledališča.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.