20/12/2013

Delavnica o narodnih in jezikovnih manjšinah za študente Filozofske fakultete Univerze iz Ljubljane (WP4)

V petek, 20. decembra 2013, je potekalo predavanje o narodnih in jezikovnih manjšinah v Gregorčičevi dvorani v Trstu. Zaira Vidau je predavala skupini študentom geografije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki jih je spremljal prof. Jernej Zupančič.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.