10/02/2014

Oddaja Studio D - Radio Trst A

Jutri, torek 11. februarja 2014, bo v okviru radijske oddaje Studio D na Radiu Trst A Mitja Tretjak predstavil rezultate projekta EDUKA v pogovoru z vodjo projekta Zairo Vidau. Oddaja bo na sporedu ob 11.15 na frekvencah 98,60 in na spletni povezavi www.sedezfjk.rai.it (streaming).

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.