05/02/2014

Delavnica o migrantih na šoli Fabiani v Trstu (WP4)

V sredo 5. februarja 2014 se je odvilo predavanje o priseljeniških skupinah na šoli Fabiani v Trstu. Predavatelj SLORIja Moreno De Toni je predstavil kulturnega posrednika Roy Olive Bouila Massinsa, ki je potom biografske pripovedi opisal lastno izkušnjo kot migrant. Na slikah sedež šole in kulturni posrednik.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.