14/02/2014

Peti Zbor partnerjev in sestanek Znanstvenega sveta

Danes sta v prostorih dvorane Tessitori palače Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine potekala peti zbor partnerjev ter seja znanstvenega sveta projekta Eduka – Vzgajati k različnosti. Koordinatorke projekta Zaira Vidau, Norina Bogatec in Marianna Kosic SLORI-ja in Nives Zudič Antonič Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem so predstavile rezultate različnih izobraževalnih, informativnih, promocijskih in raziskovalnih aktivnosti o medkulturni vzgoji na območju, ki potekajo od oktobra 2011 na čezmejnem območju od Ljubljane do Ravenne. Rezultati projekta so dosegljivi na spletni strani www.eduka-itaslo.eu. Oktobra in novembra 2013 je potekala druga izvedba čezmejnih raziskovalnih delavnic. Cilj slednjih je bil ozaveščati dijake o vsebinah medkulturne vzgoje ter jih seznanjati z značilnostmi tradicionalnih manjšin in priseljenskih skupnosti, prisotnih v slovensko-italijanskem kontaktnem prostoru. Sodelovali so dijaki humanističnega liceja A. M. Slomška v Trstu in šolskega centra S. Kosovela v Sežani. Skupaj so izvedli anketno raziskavo in sestavili video spote ter video intervjuje z naslovom »Sežana in Trst: blizu in daleč«. Gradiva in rezultati teh dejavnosti bodo predstavljeni 7. aprila 2014 na sedežu šole MIB School of Management v Trstu. Od septembra 2012 dalje so v dveh šolskih letih potekala informativna predavanja in delavnice o zgodovinskih narodnih in jezikovnih manjšinah (o slovenski narodni skupnosti in furlanski jezikovni skupnosti v Italiji ter italijanski narodni skupnosti v Sloveniji) ter migrantskih skupnostih (iz Albanije, Hrvaške, Kameruna, Libanona, Kolumbije, Argentine, Brazilije, Peruja in Konga), ki živijo na obmejnem območju. Izvedenih je bilo 130 srečanj na 50 osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji, srednjih šolah I. in II. stopnje v Italiji ter univerzah na obeh straneh meje, katerim je sledilo več kot 3.000 dijakov in študentov različnih starosti. Septembra 2014 bosta predstavljeni v Trstu dve dvojezični didaktični igri (v slovenščini in italijanščini) o kulturni in jezikovni različnosti za 5. razred osnovnih šol in zadnji razred osnovnih šol v Sloveniji oz. srednjih šol I. stopnje v Italiji. Igri pripravlja čezmejna delovna skupina učiteljev in profesorjev osnovnih šol E. Vatovec iz Prad in P.P. Vergerio iz Kopra ter večstopenjskih šol pri Sv. Jakobu, V. Bartola in I. Masih iz Trsta. Prav tako septembra 2014 bo v Kopru potekal zaključni posvet s predstavitvijo čezmejne sociolingvistične raziskave o medkulturni vzgoji. Raziskovalna skupina, v kateri sodelujejo raziskovalci univerz iz Trsta, Vidma, Benetk in Kopra, Mednarodnega centra za večjezičnost iz Vidma, Inštituta za izseljenstvo in migracije ZRC SAZU iz Ljubljane ter Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI iz Trsta, je anketirala nad 2.000 učiteljev, staršev in učencev 22 osnovnih šol v Sloveniji in srednjih šol prve stopnje v Italiji. Zbrani podatki omogočajo analizo njihovega odnosa do večkulturnih in večjezičnih razredov ter težav, ki se porajajo pri njihovem vodenju. Obenem je bila na nekaterih srednjih šolah prve stopnje v videmski in tržaški pokrajini ter osnovnih šolah v Ljubljani in Kopru izvedena raziskava, ki je preučevala doživljanje medkulturnosti v sodobnih vzgojnih okoljih prek akcijskega raziskovanja, opazovanja ter socioloških intervjujev sodelujočim dijakom in učiteljem.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.