25/03/2014

Predstavitev Čezmejnih raziskovalnih delavnic o medkulturnosti

Vabimo vas na predstavitev rezultatov dveh izvedb ČEZMEJNIH RAZISKOVALNIH DELAVNIC O MEDKULTURNOSTI (DS3) v ponedeljek, 7. aprila 2014, ob 10.30 v dvorani Generali - MIB – School of Management (Trg Caduti di Nasiriya,1, Trst) Sodelujejo dijaki šol: - Gimnazije G. R. Carli z italijanskim učnim jezikom iz Kopra - ISIS G. Carducci-D. Alighieri z italijanskim učnim jezikom iz Trsta - Šolskega centra S. Kosovela s slovenskim učnim jezikom iz Sežane - Liceja A. M. Slomška s slovenskim učnim jezikom iz Trsta Program: • 10.30 – 10.40: pozdravni nagovori • 10.40-11.15: predstavitev rezultatov prve izvedbe raziskovalnih delavnic Vivere nella diversità - Živeti v različnosti • 11.15 - 11.50: predstavitev rezultatov druge izvedbe raziskovalnih delavnic Sežana in Trst: blizu in daleč - Sesana e Trieste: vicino e lontano • 11.50 – 12.30: razmišljanja izvedencev, ki so sodelovali pri raziskovalnih delavnicah • 12.30 – 12.45: zaključki

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.