08/04/2014

Zaključna predstavitev čezmejnih raziskovalnih delavnic (WP3)

TISKOVNO SPOROČILO V ponedeljek 7. aprila je v dvorani Generali MIB School of Management (Trst, Trg Caduti di Nasiriya, 1) potekala zaključna predstavitev čezmejnih raziskovalnih delavnic o medkulturnosti, ki so potekale v okviru projekta EDUKA Vzgajati k različnosti/ Educare alla diversità (www.eduka-itaslo.eu). Projekt financira Evropska Unija s Programom čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013. Predstavitev je potekala od 10.30 do 12.30. Čezmejne raziskovalne delavnice so bile namenjene dijakom srednjih šol II. stopnje v Italiji oziroma srednjih šol v Sloveniji s slovenskim oziroma italijanskim učnim jezikom, ki delujejo v okviru tako večinskih kot manjšinskih skupnosti na obeh straneh meje. K pobudi so pristopili Licej Antona Martina Slomška s slovenskim učnim jezikom in ISIS Giosuè Carducci-Dante Alighieri z italijanskim učnim jezikom iz Trsta, Šolski center Srečka Kosovela s slovenskim učnim jezikom iz Sežane in Gimnazija Gian Rinaldo Carli z italijanskim učnim jezikom iz Kopra. Cilj raziskovalnih delavnic je bil nuditi dijakom možnost, da razmišljajo o vsebinah medkulturne vzgoje in se seznanijo z večjezičnimi in večkulturnimi značilnostmi slovensko-italijanskega kontaktnega prostora. Načrtovani sta bili dve izvedbi delavnic: pri prvi, ki je potekala januarja 2013, so sodelovali dijaki šol z italijanskim učnim jezikom, druga, izvedena med oktobrom in novembrom 2013, pa je bila namenjena dijakom šol s slovenskim učnim jezikom. Delavnice so začele z uvodnimi predavanji, ki so dijake vodila k spoznavanju teoretičnih izhodišč medkulturne vzgoje in značilnosti obmejnega večkulturnega prostora. Na tej osnovi so dijaki razvili svoje raziskovalno delo. Razdelili so se v raziskovalno in multimedijsko skupino. Na temo medkulturne vzgoje je prva skupina izvedla empirično kvantitativno raziskavo, druga pa je zbrala gradivo za kratkometražni film oziroma oblikovala promocijska spota. Raziskovalno skupino je vodila SLORI-jeva raziskovalka Norina Bogatec, multimedijsko pa Vid Tratnik in Gregor Sotlar iz Kulturnega izobraževalnega društva PiNA s Kopra. Z naslovom Živeti v različnosti so dijaki šol z italijanskim učnim jezikom poudarili integracijsko dinamiko manjšinskih in priseljenskih skupnosti. Dijaki šol s slovenskim učnim jezikom pa so se osredinili na procese čezmejnega sodelovanja in integracije ter izbrali naslov Sežana in Trst: blizu in daleč. Vodilni partner projekta EDUKA je Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, preostali partnerji so univerzitetne, raziskovalne in manjšinske ustanove, ki delujejo na programskem območju, ter pokrajina Ravenna. Namen projekta EDUKA je ustvariti znanje in orodja za vzgajanje k različnosti in medkulturnosti v šolskem in univerzitetnem okolju.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.