22/04/2014

Delavnica o narodnih in jezikovnih manjšinah v Gregorčičevi dvorani v Trstu (WP4)

V torek, 22. aprila 2014, se je odvijalo predavanje o zgodovinskih in jezikovnih manjšinah v sklopu obiska študentov 2. in 3. letnika geografije Fakultete za humanistične študije UP iz Kopra, v spremstvu prof. Mihe Kodermana. Predavala je dr. Zaira Vidau, vodja projekta EDUKA. Na slikah med predstavitvijo.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.