22/05/2014

MIFEST – Festival italijanske narodne skupnosti

Druga izvedba MIFEST - Festivala italijanske narodne skupnosti je potekala v Kopru, 22. maja 2014 in ga je priredilo Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče “Carlo Combi” iz Kopra. V sklopu tega dogodka so uredili razstavni prostor s publikacijami, ki so nastale pod okriljem raznih evropskih projektov, pri katerih sodeluje tudi slovenska narodna skupnost iz Italije.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.