07/07/2014

Šesti zbor partnerjev ter seja znanstvenega sveta projekta Eduka – Vzgajati k različnosti

V ponedeljek, 7. julija 2014, sta v prostorih dvorane Tessitori palače Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine potekala šesti zbor partnerjev ter seja znanstvenega sveta projekta Eduka – Vzgajati k različnosti. Koordinatorke projekta Zaira Vidau, Norina Bogatec in Marianna Kosic SLORI-ja in Nives Zudič Antonič Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem so predstavile rezultate različnih izobraževalnih, informativnih, promocijskih in raziskovalnih aktivnosti o medkulturni vzgoji na območju, ki potekajo od oktobra 2011 na čezmejnem območju od Ljubljane do Ravenne. Septembra je predviden zaključek projekta z javno predstavitvijo rezultatov. 18. in 19. septembra bo v Kopru in Trstu potekal dvodnevni zaključni posvet z naslovom »Vzgajati k različnosti v čezmejnem prostoru« namenjen učiteljem in profesorjem šol različnih vrst in stopenj v Sloveniji in Italiji ter javnostim nasploh. V četrtek 18. septembra bo mednarodna konferenca na sedežu Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru. Program konference bo obsegal predstavitev čezmejne sociolingvistične raziskave o medkulturni vzgoji. Raziskava se osredinja na doživljanje medkulturnosti v sodobnih vzgojnih okoljih in odnos učencev, učiteljev in staršev osnovnih šol v Sloveniji in srednjih šol prve stopnje v Italiji do večkulturnih in večjezičnih razredov ter težave, ki se porajajo pri njihovem vodenju. V raziskovalni skupini so sodelovali raziskovalci univerz iz Trsta, Vidma, Benetk in Kopra, Mednarodnega centra za večjezičnost iz Vidma, Inštituta za izseljenstvo in migracije ZRC SAZU iz Ljubljane ter Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI iz Trsta. Drugi dan posveta, in sicer v petek 19. septembra 2014, bo potekal v Trstu na Pomorski postaji z naslovom »Vzgajati k različnosti med spoznavanjem in igro«. V jutranjem delu bodo na vrsti informativna predavanja in delavnice o zgodovinskih narodnih in jezikovnih manjšinah (o slovenski narodni skupnosti in furlanski jezikovni skupnosti v Italiji ter italijanski narodni skupnosti v Sloveniji) ter migrantskih skupnostih (iz Albanije, Hrvaške, Kameruna, Libanona, Kolumbije, Argentine, Brazilije, Peruja in Konga), ki živijo na obmejnem območju za srednje šole druge stopnje. Dijaki se bodo obenem soočili s predstavniki različnih skupnosti o doživljanju narodne, jezikovne in kulturne različnosti v okviru okrogle mize. V popoldanskem delu posveta bo na vrsti predstavitev didaktičnih iger o medkulturnosti za učence, učitelje in profesorje osnovnih šol v Sloveniji in Italiji ter srednjih šol prve stopnje v Italiji. Igri je pripravila čezmejna delovna skupina učiteljev in profesorjev osnovnih šol E. Vatovec iz Prad in P.P. Vergeria iz Kopra ter večstopenjskih šol pri Sv. Jakobu, V. Bartola in I. Masih iz Trsta. Dokončen program posveta bo objavljen avgusta na spletni strani projekta www.eduka-itaslo.eu.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.