29/11/2012

Tretji zbor partnerjev

Tretji zbor partnerjev se je odvil v četrtek 29. Novembra 2012 ob 14.30 v dvorani Tessitori – Palača Deželnega Sveta Furlanije Julijske krajine, Trg Oberdan 5, Trst.

Prisotni so predstavili različne projektne dejavnosti na področju medkulturne vzgoje, ki jih izvajajo čezmejne delovne skupine. Slednje sestavljajo predstavniki univerz in raziskovalnih ustanov, šol vseh stopenj, javnih uprav in organizacij znotraj tradicionalnih manjšin na območju, ki se razteza od Ljubljane do Ravenne. Z začetkom šolskega leta 2012-2013 se je na šolah in univerzah v Sloveniji in v Italiji začela promocija informativnih konferenc in delavnic na temo zgodovinskih manjšin in migrantov. Junija so potekale prve delavnice na temo migrantov na srednji šoli prve stopnje E. Mattei v kraju Marina di Ravenna, ki jih je priredila tamkajšnja pokrajinska uprava. Poleg tega je konec novembra potekala prva informativna konferenca o zgodovinskih manjšinah (Slovenci in Furlani v Italiji, Italijani v Sloveniji) na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru v režiji Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI, Italijanske unije in Furlanskega filološkega društva.

Čezmejna raziskovalna skupina, v kateri sodelujejo univerze iz Trsta, Vidma, Benetk in Kopra, Mednarodni center za večjezičnost iz Vidma, Inštitut za izseljenstvo in migracije ZRC SAZU iz Ljubljane ter Slovenski raziskovalni inštitut SLORI iz Trsta, je nadaljevala s sociolingvistično raziskavo o medkulturni vzgoji. Skupina je izoblikovala različne vprašalnike namenjene osnovnim šolam v Sloveniji in srednjim šolam prve stopnje v Italiji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.