10/07/2014

Oddaja Primorska kronika – TV Koper-Capodistria – predstavitev rezultatov projekta

V sredo, 9. julija 2014, je šla v eter oddaja Primorska kronika, ki jo je vodila novinarka Sabina Francek Ivović. Gostja oddaje je bila vodja projekta EDUKA Zaira Vidau (Slovenski raziskovalni inštitut), ki je predstavila rezultate projekta in zaključna dogodka, ki bosta potekala 18. in 19. septembra.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.