02/02/2015

Predstavitev raziskave EDUKA – Vzgajati k različnosti - Educare alla diversità

Oddelek za humanistične vede Univerze v Vidmu in Mednarodni center za večjezičnost v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom SLORI iz Trsta vabijo na

PREDSTAVITEV RAZISKAVE

EDUKA – Vzgajati k različnosti - Educare alla diversità

V torek, 3. februarja ob 16.00 - Aula magna

Univerzitetni center Santa Chiara, ul. S. Chiara 1, Gorica

Oddelek za humanistične vede Univerze v Vidmu in Mednarodni center za večjezičnost sta sodelovala v raziskavi EDUKA - Vzgajati k različnosti - Educare alla diversità, ki sta jo vodila Slovenski raziskovalni inštitut SLORI iz Trsta in Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem iz Kopra. Zadevala je promocijo medkulturnih vrednot kot temeljev oblikovanja in razvijanja odnosov v večetnični in večjezični družbi (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013) in je bila izvedena v sodelovanju s čezmejno partnersko mrežo šol, univerz, raziskovalnih središč in javnih uprav.

Na srečanju bomo predstavili rezultate in temeljne smernice triletne akcijske raziskave, ki je analizirala izobraževalne sredine ter medkulturne in večjezične prakse in politike bodisi z vidika zgodovinskih manjšin (italijanske v Sloveniji ter slovenske in furlanske v Italiji) bodisi skupin migrantov.

Sodelujejo:

  • Roberta Altin, Flavia Virgilio, Donatella Cozzi - DISU Univerza v Vidmu
  • Chiara Beccalli - Dipartimento Scienze politiche – Univerza v Trstu
  • Zaira Vidau, Norina Bogatec - SLORI
  • Nives Zudič – Univerza na Primorskem, Koper

glej prispevek TDD RAI (minuta 11)

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.