29/01/2015

Oddaja NaGlas

Marijanca Ajša Vižintin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU je v intervjuju za oddajo NaGlas spregovorila o položaju migrantov v Sloveniji, dobrih praksah medkulturne integracije v šolah in projektu EDUKA.

NaGlas je nova oddaja RTV SLO 1 o narodnih manjšinah s področja nekdanje Jugoslavije v Sloveniji, ki je bila na sporedu v torek 27.1.2015 ob 14.25. Za ogled oddaje klikni tukaj

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.