11/03/2015

Medkulturni praznik v kraju Marina di Ravenna

Na srednji šoli prve stopnje Mattei (Marina di Ravenna) smo v ponedeljek, 30. marca 2015, imeli praznik medkulturnosti! Še vedno radi spoznavamo in cenimo različnosti in različne kulture, saj so le-ti element obogatitve in prenove.

V sklopu evropskega projekta EDUKA-Vzgajati k različnosti (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013), pri katerem je pokrajina Ravenna partner, smo preživeli jutro z avtobiografskimi delavnicami, izdelovanjem tipičnih predmetov in pravim glasbenim praznikom.

So sodelovali operaterji, strokovnjaki in prostovoljci iz različnih držav: Brazilije, Japonske, Kolumbije, Albanije, Romunije, Peruja, Italije, Argentine in Poljske. Ekipo sestavljajo “pričevalci različnih kultur”, ki so predstavili svojo zgodbo, poreklo in migracijsko izkušnjo. Tu so še “facilitatorji komunikacije”, ki učencem pomagajo razmišljati in – če so učenci za to - pripovedovati o svoji kulturi, bodisi italijanski bodisi drugačni. 

Projekt EDUKA se je začel leta 2011 in v njem sodelujejo partnerji iz Slovenije in Italije (od Trsta do Ravenne), ugledni univerzitetni centri in razne šolske ustanove. Člani zadruge Villaggio Globale so vodili delavnice o medkulturnosti v Ravenni in Vidmu.

V sklopu projekta so izšle razne publikacije o medkulturni vzgoji, ki so dostopne na spletni strani http://www.eduka-itaslo.eu/elenco.php?p=analize&lang=slo. Nekaj izvodov so operaterji  zadruge Villaggio Globale podelili profesorjem, in sicer v sklopu bodisi omenjenega jutra bodisi srečanja za profesorje, ki se ukvarjajo z medkulturnostjo, ki je potekalo v Hiši kultur Občine Ravenna.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.