16/03/2015

Predstavitev rezultatov projekta

V Vidmu sta 18. in 25. marca potekala dva dogodka za promocijo in predstavitev rezultatov projekta EDUKA-Vzgajati k različnosti, ki sta bila namenjena srednjim šolam druge stopnje. Dogodka sta se odvila na sedežu Furlanskega filološkega društva v Vidmu. Gostili smo dijake in profesorje liceja Montale iz kraja San Donà di Piave, ki so bili na obisku pri furlanski skupnosti v Vidmu. V okviru obeh dogodkov smo predstavili priročnike o medkulturnosti »Sosedje… prijatelji, ki jih velja spoznati. Italijani, Slovenci in Furlani se predstavijo«, »Prepletanja«, »Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih« in »Dodana vrednost jezikov in kultur«. Slednje lahko uporabljamo kot učno gradivo v razredu, ko se pogovarjamo o jezikovni in kulturni različnosti z vidika bodisi zgodovinskih narodnih in jezikovnih manjšin bodisi migrantskih skupnosti. Gostje so tudi imeli predavanje o slovenski in furlanski skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini. Predavala sta Zaira Vidau od Slorija in Feliciano Medeot od Furlanskega filološkega društva.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.