13/11/2014

Deželni seminar z naslovom “In2012 za razvoj kompetenc”

V Vidmu je bil 13. novembra 2014 deželni seminar z naslovom “In2012 za razvoj kompetenc” namenjen ravnateljem in učnemu osebju vrtcev in osnovnih šol. Več o seminarju na spletni strani: http://competenzeprimociclousrfvg.jimdo.com/indicazioni-nazionali-per-il-curricolo/seminario-regionale-2014.

Ena izmed popoldanskih delavnic je bila namenjena predstavitvi izkušenj projekta »Učni jeziki in večjezični ter medkulturni program«. Ob zaključku te delavnice je Flavia Virgilio z Univerze v Vidmu predstavila interdisciplinarno primerjalno raziskavo med Italijo in Slovenijo EDUKA-Vzgajati k različnosti v prispevku z naslovom »Večjezičnost in medkulturnost: refleksije o čezmejnem raziskovalnem projektu«. V njem je spregovorila o šolskih protokolih za integracijo kot elementu za razmislek o organizacijskih pripomočkih za sistemsko utrditev promocijskih dejanj medkulturnosti in večjezičnosti.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.