27/03/2015

Državni izobraževalni seminar “L’intercultura nel pallone. Esperienze in contesti a forte processo migratorio”

V Vidmu je bil 27. marca 2015 državni izobraževalni seminar z naslovom “L’intercultura nel pallone. Esperienze in contesti a forte processo migratorio”, ki sta ga priredili Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina in Občina Videm pod pokroviteljstvom Pokrajine Videm. Na njem sta prof. Giovanni Delli Zotti in Ornella Urpis z Oddelka za politične in družbene vede Univerze v Trstu imela prispevek z naslovom “Igra in medkulturno nasilje”, v katerem sta predstavila tudi rezultate projekta EDUKA-Vzgajati k različnosti.

Več o seminarju na spletni strani: http://webnews.units.it/allegati/Programma_intercultura_Ud.pdf

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.