23/04/2015

Predavanje "Izobraževanje za življenje v raznolikosti"

V Ljubljani je bila v četrtek, 23. aprila 2015, predstavitev rezultatov in gradiv projekta EDUKA. Dr. Marina Lukšič Hacin z Inštituta za migracije in slovensko izseljenstvo ZRC SAZU je sodelovala na področnem srečanju skupine za Družboslovje, umetnost in humanistiko Zavoda republike Slovenije za šolstvo s predavanjem »Izobraževanje za življenje v raznolikosti«. Predstavila je didaktične priročnike in znanstveno monografijo projekta EDUKA ter spregovorila je o doseženih rezultatih projekta.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.