25/05/2012

Drugi zbor partnerjev

V petek, 25. maja 2012, ob 14.00, v dvorani Tessitori – Palača Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine, Trg Oberdan, 5, Trst, se je odvijal drugi zbor partnerjev projekta EDUKA – Vzgajati k različnosti.

Na sestanku so predstavili prve rezultate, ki so vezani na načrtovanje raznih dejavnosti projekta. Začele so delovati štiri čezmejne delovne skupine, ki jih sestavljajo univerze in raziskovalne ustanove, šole raznih stopenj, javne uprave in organizacije znotraj tradicionalnih manjšin na območju, ki se razteza od Ljubljane do Ravenne. Te bodo izvajale, s šolskim letom 2012-2013, vrsto raziskovalnih in promocijskih dejavnosti na temo medkulturne vzgoje, ki bodo namenjene vsem stopnjam šol in univerzam. Predvidene so raziskovalne delavnice za dijake in študente, priprava učnega gradiva v okviru delavnic za učno osebje, informativne publikacije in predstavitve v razredu na temo zgodovinskih manjšin in migrantov ter raziskava na temo medkulturne vzgoje za nižje srednje šole (ITA) in osnovne šole (SLO). Na sestanku so predstavili logotip in celostno grafično podobo projekta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.