07/06/2012

Tiskovna konferenca v Ravenni

V četrtek, 7. junija 2012, se je ob 11.30, na sedežu Pokrajine Ravenna, v 3. nadstropju, trg Caduti per la libertà 2/4, Ravenna, odvijala tiskovna konferenca projekta EDUKA – Vzgajati k različnosti. Predstavitev je namenjena medijem, šolam, krajevnim javnim ustanovam, društvom večetničnih skupnosti v pokrajini Ravenna in prostovoljnim društvom.

Projekt sta predstavili referentki vodilnega partnerja projekta SLORI – Slovenskega raziskovalnega inštituta iz Trsta, Zaira Vidali (vodja projekta) in dr. Marianna Kosic (koordinatorica).

So spregovorili tudi odbornik Pokrajine Ravenna Francesco Rivola, Andrea Caccia društva “Il Villaggio Globale” in dr. Mitja Sardoč Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti iz Ljubljane.

 

 

 

 

 

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.