06/12/2012

Predstavitev projekta učnemu kadru iz Ravenne

V četrtek, 6. decembra, ob 17.00 uri, se je odvijalo v dvorani Kulture v ulici di Roma v Ravenni srečanje za predstavitev in skupno načrtovanje namenjeno učnemu osebju izbranih razredov srednjih šol prve stopnje, ki bodo sodelovale pri projektu EDUKA – Vzgajati k različnosti.  

Na srečanju so bili prisotni Alberto Rebucci, Ghirardelli Cinzia, Deborah Rondoni za Pokrajino Ravenna in sodelavci društva »Il Villaggio Globale«, ki od leta 2000 delujejo v mestu in v celotni pokrajini z namenom, da bi spodbujali spoznavanje, sobivanje in sodelovanje med različnimi ljudmi in kulturami.

Andrea Caccia, predstavnik društva »Il Villaggio Globale«, pojasnjuje:

»Odkar smo pred dvanajstimi leti začeli z medkulturnim izobraževanjem, smo v teh letih veliko napredovali; postali smo pester in učinkovit sistem. Iz tega so se razvili hiša kultur in različna društva, ki se ukvarjajo z jezikovnim posredovanjem in promocijo različnih kultur.

Društvo »Il Villaggio Globale« je bilo eno izmed prvih, ki se je začelo ukvarjati z medkulturnim posredovanjem, hvala tudi skupini kulturnih posrednic, pedagogov, animatorjev, vzgojiteljev in učiteljev, katerim se na medkulturnih srečanjih pridružujejo tudi številni prostovoljci. Od leta 2000 sodelujemo s Pokrajino Ravenna in samo v ta projekt smo že vključili skoraj 12.000 učiteljev.

Tega projekta se posebno veselimo, saj nam omogoča sodelovanje s pretežno slovenskimi društvi in ljudmi ter z vzhodnim delom države oziroma s Trstom; tako bomo v šole lahko prinesli nekaj mednarodnega duha.«

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.