27/11/2012

Delavnica o narodnih in jezikovnih manjšinah na FHŠ - UP (WP4)

V torek, 27. novembra 2012, se je odvilo v prostorih Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem informativno predavanje o zgodovinskih in jezikovnih manjšinah.

Predavali so: koordinatorka WP4 Marianna Kosic (SLORI), Franco Finco (predstavnik Furlanskega filološkega društva) in Roberto Bonifacio (predstavnik Italijanske Unije).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.