05/12/2012

Delavnica o migrantih na Univerzi v Trstu (WP4)

V sredo, 5. decembra 2012, se je odvijalo  informativno predavanje o priseljeniških skupinah v sklopu predmeta Sociologije migracij prof. Ostija, v prostorih tržaške univerze. Predaval je Moreno De Toni.

 

 

 

 

 

 

 

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.