21/01/2013

Čezmejne raziskovalne delavnice (WP3)

V ponedeljek 21. januarja 2013 so stekle čezmejne raziskovalne delavnice za srednješolce, ki bodo do konca meseca potekale v okviru projekta EDUKA Vzgajati k različnosti – Educare alla diversità.

Delavnice so namenjene dijakom srednjih šol II. stopnje v Italiji oziroma srednjih šol v Sloveniji s slovenskim oziroma italijanskim učnim jezikom, ki delujejo v okviru tako večinskih kot manjšinskih skupnosti na obeh straneh meje. K pobudi so pristopili družboslovni licej s slovenskim učnim jezikom »A. M. Slomšek« in družboslovni licej z italijanskim učnim jezikom »G. Carducci« v Trstu, gimnazija na Srednji šoli s slovenskim učnim jezikom »Srečka Kosovela« v Sežani in gimnazija z italijanskim učnim jezikom »G. R. Carli« v Kopru. Cilj raziskovalnih delavnic je ozaveščati dijake o vsebinah medkulturne vzgoje ter jih seznanjati z značilnostmi tradicionalnih manjšin in priseljenskih skupnosti, prisotnih v slovensko-italijanskem kontaktnem prostoru.

Delavnice so začele z uvodnimi predavanji, ki so dijake vodile k spoznavanju teoretičnih izhodišč medkulturne vzgoje in značilnosti obmejnega večkulturnega prostora. Na tej osnovi bodo dijaki opredelili raziskovalne vsebine in sestavili ustrezni vprašalnik. Pri predavanjih so sodelovali: Davide Zoletto z Univerze v Vidmu, Nives Zudič Antonič z Univerze v Kopru, Marianna Kosic in Moreno De Toni s Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI, Roberto Bonifacio z Unije Italijanov in Marina Lukšič Hacin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti SAZU v Ljubljani.

 

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.