12/12/2012

Delavnica o migrantih na Univerzi v Trstu (WP4)

V sredo, 12. decembra 2012, se je odvijalo drugo predavanje o priseljeniških skupinah v sklopu predmeta Sociologije migracij prof. Ostija, v prostorih tržaške univerze. Moreno De Toni je predstavil kulturno posrednico, predsednico društva Interethnos Bojano Pavičević, ki je predstavila potom biografske pripovedi lastno izkušnjo kot migrantka.

 

 

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.