07/06/2012

Delavnica v Ravenni (WP4)

V četrtek 7. junija 2012 se je odvijala delavnica o medkulturnosti na srednji šoli prve stopnje Enrico Mattei v Marini di Ravenna. Delavnico so vodile predstavnice društva Il Villaggio Globale Igea Blengeri iz Peruja, Margarita Sanchez iz Kolumbije, Raquel Bazan iz Argentine in Carla Pithon iz Brazilije.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.