05/02/2013

Oddaja Tuttoggi scuola – Il mondo della scuola in TV: predstavitev projekta EDUKA

V torek 5. februarja 2013 je šla v eter oddaja na TV Koper-Capodistria ''Tuttoggi scuola – Il mondo della scuola in TV''. Sodelovali so predstavnica SLORija, koordinatorka 3. delovnega sklopa projekta EDUKA, Norina Bogatec, profesorica Annamaria Zecchia – Licej G. Carducci iz Trsta, profesorica Mojca Kraševec – Gimnazije G.R. Carli iz Kopra in Vid Tratnik – Kulturno Izobraževalno društvo PiNA.

Posnetek si lahko ogledate na sledečem linku: http://www.rtvslo.si/tvcapodistria/archivio/play/25/157777396

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.