14/02/2013

Koledar delavnic o narodnih in jezikovnih manjšinah (WP4)

Naslednja predavanja v sklopu 4. delovnega sklopa bodo: v sredo 27. februarja na univerzi v Novi Gorici (v sklopu predavanja prof. Ane Toroš), v petek 1. marca na Univerzi Ca' Foscari v Benetkah (v sklopu predavanja prof. Elisabette Pavan), v sredo 6. marca na Univerzi v Vidmu (v sklou predavanja prof. Roberta Dapit) ter v petek 22. marca na Gimnaziji Sema v Piranu (v sklopu predavanja prof. Ingrid Maraspin).

 

 

 

 

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.