15/02/2013

Delavnica o narodnih in jezikovnih manjšinah – obisk študentov geografije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (WP4)

V petek 15. februarja je potekalo predavanje o narodnih in jezikovnih manjšinah. Zaira Vidali je predavala skupini študentom geografije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki jih je spremljal prof. Jernej Zupančič.

 

 

 

 

 

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.