14/02/2013

Koledar delavnic na šolah v pokrajini Ravenna - januar 2013 (WP4)

V januarju 2013 so se vršile sledeče delavnice, v izvedbi Cooperativa Sociale Villaggio Globale: - na večstopenjski šoli G. Mameli iz Marine di Ravenna se je vršilo 8 delavnic: dne 16.1. in 23.1. na temo zemljepisa in vsakdanjega življenja v Kolumbiji, predavateljici Beatrice Cevolani in Margarita Sanchez; 26.1. in 2.2. na temo zemljepisa in mitov, zgodovine in legende v Argentini, predavateljici Beatrice Cevolani in Raquel Bazan; 19.1. in 26.1. na temo zemljepisa in glasbe v Braziliji, predavateljici Delia Trice in Carla Pithon; 18.1. in 25.1. na temo praznikov v Peruju, predavateljici Delia Trice in Igea Blengeri; - na srednji šoli Salvo D'Acquisto iz Masse Lombarde sta se vršili dve delavnici (21.1. in 28.1.) na temo zemljepisa in glasbe v Braziliji, predavateljici Beatrice Cevolani in Carla Pithon; - na večstopenjski šoli G. Berti iz Bagnacavallo sta se vršili dve delavnici (24.1. in 31.1.) na temo zemljepisa in glasbe v Braziliji, predavateljici Beatrice Cevolani in Carla Pithon. Na šoli Tavelli iz Ravenne in na dveh šolah iz Občine Tržič delavnice bodo potekale v kratkem.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.