20/02/2013

Dejavnosti kvalitativne raziskave (WP6)

Na območju Sv. Jakoba pri Trstu so štartale dejavnosti v sklopu kvaltitativne raziskave. Raziskava uporablja metodo ''community mapping''. Z raziskovanjem krajev in izmenjavo izkušenj, ki jih doživljajo dijaki v prostem času skušamo razumeti če in kako lahko dnevne prakse postanejo pospeševalci medkulturne vzgoje. V dejavnosti sta soudeleženi dve šoli z italijanskim učnim jezikom in ena s slovenskim učnim jezikom. Slike: dejavnost ''mappinga'' s skupino dijakov 5.A in 5.B razreda šole Duca d'Aosta dne 20. februarja 2013.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.