05/03/2013

Delavnica o migrantih na šoli G. Deledda v Trstu (WP4)

V torek 26. februarja 2013 in v torek 5. marca 2013 sta se odvili dve predavanji o priseljeniških skupinah v prvem in drugem razredu Državnega Tehničnega Zavoda G. Deledda v Trstu. Moreno De Toni je predstavil kulturno posrednico, predstavnico društva Interethnos, Mouno Fares, ki je predstavila potom biografske pripovedi lastno izkušnjo kot migrantka. V aprilu (v torek 16., v sredo 17. in torek 23.) so predvidene še tri delavnice na socio-ekonomskem Liceju Percoto v Vidmu.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.