07/03/2013

Raziskovalna dejavnost (WP6)

Raziskovalna dejavnost v okviru projekta je v polnem teku. Na srednjih šolah I. stopnje v Italiji in v zadnjih treh razredih osnovnih šol v Sloveniji poteka anketiranje, ki bo trajalo predvidoma do polovice marca. Raziskava je kvantitativna in predstavlja en del raziskovalne programa na projektu EDUKA. Kvantitativni del raziskave izvaja skupina izvedencev iz univerz v Kopru, Trstu, Vidmu in Benetkah ter SLORI-ja, ki jo vodi Nives Zudič Antonič iz Fakultete za humanistične študije v Kopru. Namen raziskave je analizirati narodnostne in jezikovne značilnosti šolske populacije, začrtati profesionalni profil učnega kadra ter izpostaviti prednosti in šibkosti poučevanja oziroma šolanja v večkulturnih in večjezičnih razredih. Na sliki: anketiranje na srednji šoli I. stopnje s slovenskim učnim jezikom na Katinari (TS)

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.