26/03/2013

Predavanje ''Večjezična in medkulturna Slovenija'' na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani (WP4)

V torek, 26. 3. 2013, je bilo na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani izvedeno predavanje Večjezična in medkulturna Slovenija. Skupina dijakov in dijakinj iz 3. letnika se je s predavateljico Marijanco Ajšo Vižintin in učiteljico Špelo Frantar pogovarjala o različnih jezikih, ki jih govorijo prebivalci Slovenije, o različnih etničnih skupinah (ustavno zaščitenih in drugih), živečih v Sloveniji in Severni Italiji, ter o predsodkih in stereotipih. Dijakinje in dijaki so razmišljali tudi o podpori, ki bi jo pričakovali zase, če bi se preselili v tujino. Na slikah: predavateljica M.A. Vižintin in dijaki

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.