03/04/2013

Delavnica o narodnih in jezikovnih manjšinah na Srednji Tehniški Šoli v Kopru (WP4)

V sredo, 3. aprila 2013, sta bili na Srednji Tehniški šoli v Kopru izvedeni predavanji o zgodovinskih in jezikovnih manjšinah. Dijakom 1. in 3. letnika so predavali: koordinatorka WP4 Marianna Kosic (SLORI), Roberto Bonifacio (Italijanska Unija) in Franco Finco (Società Filologica Friulana). Na slikah predavatelji in nekateri od sodelujočih na delavnici.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.