04/04/2013

Delavnica v izvedbi Villaggio Globale iz Ravenne na šoli v Vidmu (WP4)

V soboto, 13. aprila 2013, bo potekala na šoli v Vidmu delavnica v izvedbi Villaggio Globale iz Ravenne. Delavnico bodo vodile Delia Trice in Beatrice Cevolani, s pomočjo kulturnih posrednic Margarite Sanchez in Carle Python. So se pa zaključile delavnice, ki so se vršile v 8 šolah v Ravenni, Massi Lombardi, Castelbolognese, Bagnacavallo in Marini di Ravenna. Na slikah: kar so izdelali dijaki v delavnici

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.