27/03/2013

Delavnice “Priseljenci in izseljevanje, sestavljena identiteta” na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana (WP4)

V sredo, 27.3.2013, smo za dijakinje in dijake 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana izvedle Mirjam Milharčič Hladnik, Marijanca Ajša Vižintin, Marina Lukšič Hacin in Klara Kožar Rosulnik (Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU) 6 predavanj z delavnico. Na delavnicah "Priseljenci prispevajo k razvoju družbe" ter "Priseljevanje in izseljevanje, sestavljena identiteta" so dijakinje in dijaki spoznali številne slovenske izseljence po svetu in priseljence v Sloveniji ter spregovorili o svojih izkušnjah. Izrazili so željo, da bi se o tovrstnih temah pogovarjali večkrat ter v evalvaciji zapisali, da so izvedeli veliko novih informacij. Na slikah: dijakinje in dijaki Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana ter predavateljice.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.