05/04/2013

Delavnica na Osnovni šoli Dušana Bordona v Kopru (WP4)

V četrtek, 4. 4. 2013, smo izvedli na Osnovni šoli Dušana Bordona v Kopru, kjer sta nas prijazno sprejeli ravnateljica Vesna Lavriša in učiteljica Svetlana Tratnik, prvi dve osnovnošolski delavnici Eduka. Marijanca Ajša Vižintin in Klara Kožar Rosulnik (Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU) ter gost Ibrahim Nouhoum so učencem in učenkam 8. a in 8. b predstavili projekt Eduka. Ibrahim Nouhoum je opisal predkolonialno Afriko z afriškimi kraljestvi (Gana, Mali idr.), svojo prvotno domovino Mali ter svoje izkušnje vključevanja v Slovenijo oz. v Jugoslavijo, kamor je prišel kot študent gozdarstva leta 1978. Učenke in učenci so bili nad njim in njegovo predstavitvijo navdušeni ter veseli, ker so izvedeli toliko novih informacij. Eden od učencev je zapisal: »Tak pouk bi imel vedno.« Na slikah: predavatelji in učenci.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.