22/10/2012

Oddaja GLOCAL – Radio Capodistria – predstavitev projekta EDUKA

V ponedeljek, 22. oktobra 2012, je šla v eter oddaja Glocal na Radiu Koper-Capodistria. Vodja projekta Zaira Vidali se je pogovarjala z novinarko Laro Drčič o vsebinah in partnerjih projekta.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.