12/04/2013

Delavnica o migrantih na Univerzi v Vidmu (WP4)

V četrtek 11. aprila 2013 se je odvilo predavanje o priseljeniških skupinah na tečaju vzgojnih ved Univerze v Vidmu, gostil je prof. Roberto Dapit. Predavatelj SLORIja Moreno De Toni je predstavil kulturnega posrednika Daniela Samba, ki je potom biografske pripovedi opisal lastno izkušnjo kot migrant. Na sliki predavatelj, prof. Dapit in skupina sodelujočih na delavnici.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.