13/04/2013

Delavnici o migrantih na Osnovni šoli Dušana Bordona Koper (WP4)

V torek, 9. 4. 2013, sva na Osnovni šoli Dušana Bordona Koper izvedli Marijanca Ajša Vižintin in Klara Kožar Rosulnik (Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU) dve delavnici za sedmošolce in sedmošolke. Naša gostja Alma Bejtullahu je predstavila Kosovo. Z učenci in učenkami se je pogovarjala o kosovski zgodovini in boju za samostojnost do leta 2008, o prvi tiskani knjigi Gjona Buzuka leta 1555, o naravnih lepotah ter o podobnostih med Kosovim in Slovenijo. Naučili so se pozdraviti in predstaviti v albanskem jeziku ter povedati, kdaj so rojeni. Med učenci je kar nekaj otrok priseljencev, eden pa je bil še posebej ponosen: »Bilo mi je zelo dobro. Naučili smo se nekaj novega. Vse je bilo zanimivo, najbolj všeč pa mi je bilo, ko smo se pogovarjali o Kosovu (moji domovini).« Na slikah: dijaki, predavateljice z gostjo.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.