24/04/2013

Delavnica o priseljencih na Osnovni šoli Bičevje z gostjo Anilo Zaimi (WP4)

V sredo, 24. 4. 2013, sta na Osnovni šoli Bičevje v Ljubljani izvedli Marijanca Ajša Vižintin in Klara Kožar Rosulnik (Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU) dve delavnici z gostjo Anilo Zaimi. Ob prihodu na šolo so jih na šolskih hodnikih pozdravili številni napisi, ki pričajo o sodelovanju šole pri drugih projektih za razvoj medkulturnih odnosov in preprečevanje diskriminacije. Gostja Anila Zaimi, ki se je priselila v Slovenijo pred 20 leti, je sedmošolkam in sedmošolcem predstavila naravne in kulturne znamenitosti Albanije, svojo izkušnjo vključevanja v Slovenijo, pomen večjezičnosti ter svoje aktivno delovanje v slovenski družbi: sodelovanje na tečajih slovenščine za odrasle na Ljudski univerzi Koper, prevajanje učnih gradiv in sodelovanje z osnovnimi šolami na Obali pri vključevanju novih otrok priseljencev (učenje slovenščine in italijanščine kot jezika okolja, pouk albanskega jezika in kulture). Učenci in učenke so bili nad gostjo navdušeni, postavljali so ji številna vprašanja. Prosili so jo, da pove kaj v albanščini in italijanščini, njeno večjezičnost (govori še slovensko in angleško) pa so nagradili s spontanim aplavzom. Pozitivnih odzivov na evalvacijskih listih je bilo veliko: »Gostja se mi je zdela zelo prijazna. Predstavitev je bila zanimiva in poučna pa tudi zabavna. Naučila sem se veliko novih stvari in to mi je zelo všeč. Gostja je zelo lepo predavala« in »Moje mnenje do večjezičnosti je pozitivno, kar pomeni, da mi je všeč večjezičnost. Tudi jaz sem iz druge države in so me Slovenci zelo dobro sprejeli (so se zelo trudili, da mi pomagajo, da se naučim slovenski jezik).«

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.