07/05/2013

Radio Capodistria - Oddaja Glocal posvečena Evropi

Marko Gregorič Urada za Evropo Italijanske Unije iz Kopra in Zaira Vidali Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI iz Trsta sta govorila o odličnem sodelovanju med italijansko manjšino v Sloveniji in slovensko manjšino v Italiji, ki se razvija tudi hvala evropskim projektom. Oddaja Glocal z dne 6. maja 2013 je bila posvečena Evropi. Želimo skupaj s poslušalci praznovati Praznik Evrope, ki bo 9. maja. Tega dne leta 1950 je Robert Schuman, z Jeanom Monnetom, predstavil zamisel o organizirani Evropi, ki bi pomagala k ohranitvi mirovnih odnosov med državami, ki so jo sestavljale. Med oddajo smo se pogovarjali o evropskih vrednotah in principih, o skupnem načrtovanju, o bližnjem odpiranju na vzhod (1.julija bo pristopila Hrvaška) ter o praktičnih aplikacijah predpisov skupnosti.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.