08/05/2013

Predstavitev raziskovalnega dela čezmejnih delavnic (WP3)

Danes so dijaki 4.a razreda liceja Carducci-Dante v Trstu in 3. razreda Gimnazije G.R. Carli v Kopru predstavili rezultate raziskovalnega dela, ki so ga opravili v okviru čezmejnih delavnic, predvidenih v okviru projekta. Prva predstavitev je potekala na glavnem sedežu tržaškega liceja Carducci-Dante (ul. Madonna del Mare 11), druga pa bo v sredo 15. maja ob 12.30 na sedežu Skupnosti Italijanov v Kopru (ul. Osvobodilne Fronte 10). Na slikah: dijaki med predstavitvijo

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.