09/05/2013

Delavnici o priseljencih na Osnovni šoli Elvire Vatovec Prade, Koper, z gostjo Anilo Zaimi (WP4)

V četrtek, 9. 5. 2013, sta na Osnovni šoli Elvire Vatovec Prade v Kopru izvedli Marijanca Ajša Vižintin in Klara Kožar Rosulnik (Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana) dve delavnici z gostjo Anilo Zaimi. Učenci in učenke so na eni delavnici razmišljali o sestavljeni in spreminjajoči se identiteti, na drugi pa o priložnostih, ki jih ponuja večjezičnost: pogovarjali so se o državnem jeziku in uradnih jezikih v Sloveniji, o maternem jeziku, jeziku okolja, tujih jezikih, ki se jih učijo, o maternih jezikih priseljencev. Anila Zaimi je sedmošolkam in sedmošolcem predstavila svojo izvorno državo Albanijo, izkušnjo vključevanja v Slovenijo in aktivno delovanje v slovenski družbi. Materni jeziki sodelujočih na delavnici so bili slovenski, hrvaški, bošnjaški, albanski – ter italijanski in furlanski, saj so se nam na eni delavnici pridružili tudi gostje Zaira Vidali, Marianna Kosic, Moreno De Toni (Slovenski raziskovalni inštitut, Trst). Za prijazen sprejem se zahvaljujemo svetovalni delavki Tanji Pavlič in ravnateljici Franki Pegan Glavina. Na slikah: dijaki in gostje

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.