15/05/2013

Predstavitev raziskovalnega dela čezmejnih delavnic (WP3)

Dijaki 4.a razreda liceja Carducci-Dante v Trstu in 3. razreda Gimnazije G.R. Carli v Kopru so predstavili rezultate raziskovalnega dela, ki so ga opravili v okviru čezmejnih delavnic, predvidenih v okviru projekta EDUKA Vzgajati k različnosti - Educare alla diversità (www.eduka-itaslo.eu). Projekt financira Evropska Unija s Programom čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013. Prvi predstavitvi, ki je potekala v sredo 8. maja ob 10.30 na glavnem sedežu tržaškega liceja Carducci-Dante (ul. Madonna del Mare 11), je sledila druga predstavitev v sredo 15. maja ob 12.30 na sedežu Skupnosti Italijanov v Kopru (ul. Osvobodilne Fronte 10). Na slikah: med predstavitvijo

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.